Điện thoại : 02513 857 563

Tin tức

Hệ thống báo cháy và chữa cháy

Hệ thống báo cháy và chữa cháy

Hệ thống BMS được thiết kế để cho phép kết nối với hệ thống báo cháy thông qua giao thức tích hợp mức cao là Bacnet - TCP/IP được chia làm nhiều hệ thống báo cháy khác nhau, ngoài ra còn có hệ thống báo xì gas báo vỡ cửa kính báo mở cửa....
image